Formularz reklamacyjny

 

 

Imię, nazwisko                                                                                              Miejscowość, data

Adres konsumenta

 

 

Do

(pełna nazwa i adres siedziby przedsiębiorcy)

 

 

 

 

Reklamacja towaru

 

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu …………….. towar jest wadliwy. Wada polega na ………………………………………………………………………………….........................................................................……
………………………………………………………………………………………………..............................................…………..
Wada została stwierdzona w dniu ……………………
Z uwagi na powyższe, na podstawie usta
wy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilnyżądam:

 

  • wymiany towaru na nowy* (art. 561§ 1)
  • nieodpłatną naprawę towaru* (art. 561 § 1)
  • obniżenia ceny towaru o kwotę (słown…………………………………………………….............…………………….) zł,
    Proszę o zwrot podanej kwoty na konto .................................................…………….…………………………………... 
    / przekazem pocztowym na mój adres* (art. 560 § 1)
  • odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto ……………..............................................………………
    …………………………………………………………………………………..............................................* (art. 560 § 1)

 

 

 

                                                                                                                                                                         Z poważaniem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić

Nowości

Producenci

MARDOM DECOR
ORAC DECOR
Sklep internetowy na oprogramowaniu Sky-Shop.pl SKY-SHOP Sklep internetowy
Proszę czekać ...

Informacja

Zalogowano poprawnie